Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Rolniku, zapobiegaj wypadkom w gospodarstwie rolnym - informacja KRUS

W 2023 roku rolnicy zgłosili do KRUS 10 709 wypadków, o 940 (8,1%) mniej niż  w roku ubiegłym. Wiodącą grupą  wypadków w rolnictwie są upadki osób, które stanowią aż 3 243 przypadki. Inne grupy to pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

W ramach projektu ,,Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania dotyczące następujących kampanii prewencyjnych:

 • Rola rolnika, by upadku unikał
 • Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz
 • Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz
 • Rolniku, nie daj się kleszczom
 • Kości i stawy też rolnika sprawy
 • Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami.                       

Celem tego prewencyjnego projektu jest  połączenie wszystkich dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje aby zwiększyć zainteresowanie rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do większego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyk wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Najczęstsze przyczyny wypadków rolniczych to:

 • brak środków ochrony indywidualnej
 • czyszczenie i regulacja uruchomionych maszyn;
 • lekceważenie niebezpieczeństw związanych z hodowlą zwierząt;
 • podnoszenie zbyt dużych ciężarów;
 • bałagan na terenie gospodarstwa;
 • zła organizacja pracy;
 • nadmierny wysiłek fizyczny i przemęczenie;

Aby zapobiegać wypadkom w rolnictwie, należy:

 • Stosować środki ochrony indywidualnej.
 • Wymieniać i przeglądać maszyny rolnicze.
 • Używać właściwej techniki podnoszenia ciężarów.
 • Zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Bezpiecznie wsiadać i wysiadać z maszyn rolniczych.
 • Utrzymywać porządek na terenie gospodarstwa.

Dzięki konsekwentnym działaniom prewencyjnym obserwowana jest już od wielu lat tendencja spadkowa ilości nieszczęśliwych zdarzeń w gospodarstwach rolnych. Od 1993  roku ilość wypadków spadła o ponad 80%,  a wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków na 1 000 ubezpieczonych obniżył się z 24,6 do 8,0. Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Bezpieczny Rolnik.jpeg

Samodzielny Inspektor PT KRUS w Trzebnicy Józef Pszczółka

Źródła:

1.www.gov.pl/krus

2.Broszura KRUS:” Upadek to nie przypadek”.

3.Broszura KRUS „ Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym.

 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 01-07-2024 09:51
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry