Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Pozytywne absolutorium dla Wójta Gminy Zawonia

W dniu 27 czerwca odbyła się IV Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas której miało miejsce głosowanie nad absolutorium oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Zawonia Pani Agnieszki Wersty.

IV Sesja Rady Gminy Zawonia rozpoczęła się od przywitania wszystkich zgromadzonych przez Przewodniczącą Rady Gminy Grażynę Ogrodowicz – Nitkę. Następnie przyjęto porządek obrad i wysłuchano sprawozdania z prac komisji Rady Gminy, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Następnie została odczytana pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad budżetem gminy.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie przez Panią Wójt w formie prezentacji Raportu o stanie gminy za 2023 r. Trzeba przyznać, że poprzedni rok był pełen inwestycji i rekordowych na nie wydatków w wysokości 15 253 362 zł, były to:

  • przebudowa ul. Swobodnej i Wiosennej w Zawoni,
  • przebudowa drogi w Sędzicach,
  • remont drogi Złotów - Stanięcice,
  • termomodernizacja szkoły w Zawoni,
  • budowa świetlicy w Tarnowcu,
  • remont budynku przy ul. Wrzosowej,
  • przebudowa oczyszczalni ścieków.

Po wysłuchaniu Raportu nadeszła chwila na kolejny ważny punkt IV Sesji Rady Gminy Zawonia. Radni po pozytywnej ocenie pracy i działań Pani Wójt Agnieszki Wersty za 2023 r. udzielili jej absolutorium i wotum zaufania.

Jest to wyjątkowa chwila nie tylko dla Wójta, ale też dla wszystkich pracowników jednostek samorządowych oraz sołtysów, bo jest to wyraz poparcia i akceptacji naszej wspólnej pracy.

Z tej okazji serdecznie dziękujemy osobom, które wspierają w codziennych działaniach na rzecz Gminy Zawonia. Paniom Małgorzacie Wieczorek-Zdziarskiej, Alicji Kulik, Agnieszce Andruszczak, Agnieszce Buczak, Marlenie Rajn. Pani Skarbnik Jadwidze Kaczmarek za uzyskanie pozytywnej opinii RIO oraz pracownikom urzędu i jednostek za pracę na rzecz wszystkich mieszkańców.

Radnym Rady Gminy minionej kadencji za współpracę w realizacji budżetu w 2023 roku. To dzięki Państwa akceptacji wszystkie działania inwestycyjne, społeczne, oświatowe i kulturalne były realizowane.

Gratulujemy Pani Wójt udzielonego absolutorium oraz wotum zaufania!

 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 02-07-2024 11:12 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 02-07-2024 11:15
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry