Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 08.07.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 08.07.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

  • terenów położonych we wsi Pęciszów II, zgodnie z uchwałą nr III/11/2024 z dnia 16 maja 2024 r.
  • terenów położonych we wsi Ludgierzowice, zgodnie z uchwałą nr III/12/2024 z dnia 16 maja 2024 r.
  • terenu wsi Niedary, zgodnie z uchwałą nr III/13/2024 z dnia 16 maja 2024 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia na piśmie utrwalonym:

- w postaci papierowej na adres Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 422) na adres: urbanistyka@zawonia.pl

- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

na formularzu w terminie do dnia 31.07.2024 r.

Składający wniosek podaje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z treściami uchwał znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zawonia o przystąpieniu do sporządzenia trzech miejscowych planów zagospodarownaia przestrzennego na Ludgierzowice Niedary Pęciszów II.pdf (331,78KB)
PDFUchwała Nr III-11-2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów II.pdf (2,82MB)
PDFUchwała Nr III-12-2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Ludgierzowice.pdf (1,80MB)
PDFUchwała Nr III-13-2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary.pdf (3,02MB)
 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 08-07-2024 14:41 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 08-07-2024 14:41
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry