Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawy w 2021 roku

Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni zostały wywieszony wykazy nieruchomości Nr GPI.6845.W.6.2021 z dnia 24.06.2021 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym: budynek o pow. użytkowej 89,22 m2, zlokalizowany pod adresem Cielętniki 17E, na działce nr 45/1 obręb Cielętniki, przeznaczony na świetlicę wiejską oraz budynek o pow. użytkowej 392,35 m2, zlokalizowany pod adresem Czeszów ul. Trzebnicka 11, na działce nr 985 obręb Czeszów, przeznaczony na świetlicę wiejską.

W siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni zostały wywieszony również wykazy nieruchomości Nr GPI.6845.W.7.2021 z dnia 24.06.2021 r., obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym: lokal o pow. użytkowej 51,03 m2, zlokalizowany pod adresem Złotów 34, na działce nr 291 obręb Złotów, przeznaczony na świetlicę wiejską.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDF6.2021 WYKAZ - dzierżawa świetlic - Cielętniki, Czeszów.pdf (250,12KB)
PDF7.2021 WYKAZ - dzierżawa świetlic - Złotów.pdf (249,60KB) 


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.5.2021 z dnia 18.05.2021 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawce, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 149 o pow. 0,054 ha w obrębie wsi Pęciszów, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr GPI.6845.W.5.2021.pdf (247,50KB) 


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.4.2021 z dnia 14.04.2021 r., obejmujący nieruchomość  przeznaczoną do najmu przez dotychczasowego dzierżawcę, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): lokal o pow. 14,5 m2 w Zawoni przy ul. Trzebnickiej 11 przeznaczony na działalność gospodarczą – punkt kasowy banku.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 68.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Nr GPI.6845.W.4.2021.pdf (245,56KB) 


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.3.2021 z dnia 24.03.2021 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy  przez dotychczasowego dzierżawce, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 13/1 o pow. 1,34 ha w obrębie wsi Czeszów, przeznaczona na cele rolnicze.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomości przezmaczonej do dzierżawy NR GPI.6845.W.3.2021.pdf (245,90KB) 


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.2.2021 z dnia 04-03-2021r., obejmujący nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Zawonia, przeznaczoną do najmu przez dotychczasowych najemców, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy) lokal użytkowy o pow. 13,30 m2, w Zawoni ul. Trzebnicka 11, pomieszczenie  przeznaczone na działalność gospodarczą: usługi geodezyjne.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 36.

PDFWYKAZ - najem lokalu Zawonia - kolejna umowa.pdf (245,98KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.1.2021  z dnia 07.01.2021r., obejmujący nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Zawonia, przeznaczoną do najmu przez dotychczasowych najemców, na okres 1 roku, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy) lokal użytkowy o pow. 30,00 m2, w Zawoni ul. Wrzosowa nr 2, pomieszczenie  przeznaczone na cel: biuro dzielnicowego.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. (71) 3 12-81-82 wew. 36.

PDFWykaz lokalu użytkowanego do najmu w Zawoni.pdf (71,30KB)