Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Zawonia - tekst do odczytu maszynowego

Urząd Gminy Zawonia

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Westa.

Urząd Gminy Zawonia zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, wystawianiem rachunków za wodę,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości wiejskich, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych
 • potwierdzaniem profilu zaufanego.

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Zawonia

adres: ulica Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82 lub 71 310 43 50

e-mail:

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Zawonia jest otwarty:

 • w poniedziałek, wtorek i środa – od 7.00 do 15.00,
 • w czwartek – od 7.00 do 17.00,
 • w piątek – od 7.00 do 13.00.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub wrzucić go do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze urzędu,
 • wysłać e-maila na adres: urząd@zawonia.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 312 81 82 lub 71 310 43 50,
 • Urząd wyposażony został w pętlę indukcyjną.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 • na parkingu przy urzędzie gminyznajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście do urzędu jest wolne od barier,
 • wewnątrz budynku na parterze, znajduje się duży hol, w którym znajdują się krzesła, stół, skrzynka podawcza do wrzucania korespondencji, druki urzędowe oraz telefon do kontaktu z pracownikami urzędu,
 • stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej znajduje się na parterze budynku po lewej stronie. Stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną.
 • toaleta znajduje się powyżej holu, idąc w stronę banku. Do toalety prowadzą stopnie schodowe. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie ma możliwości skorzystania z niej w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych

 • w urzędzie nie ma tablic dotykowych,
 • do urzędu można wejść z psem asystującym,
 • po wcześniejszym umówieniu się (zarówno telefonicznym jak i mailowym), wyznaczony zostanie do obsługi pracownik urzędu, który pomoże w poruszaniu się po budynku oraz zapewni załatwienie sprawy.

PDFInformacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Zawonia - tekst do odczytu maszynowego aktualizacja z dnia 16 lutego 2023 r.pdf (126,87KB)
 

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 02-02-2021 15:07 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 16-02-2023 13:19
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry