Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Pstrzejowice

Sołtysem Pstrzejowic wybranym na lata 2023-2027 jest Pan Eryk Mostek.

Brak opisu obrazka