Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021

PDFProtokół postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021”.pdf (141,11KB)


DOCWzór_umowy.doc (87,00KB)
DOCZałącznik_nr_1 Formularz oferty.doc (36,00KB)
DOCZałącznik_nr_1.1 Formularz cenowy.doc (37,00KB)
DOCZałącznik_nr_2_Szczegółowe_Specyfikacje_Techniczne.doc (43,50KB)
DOCZapytanie_ofertowe_remonty_cząstkowe_2021.doc (69,00KB)