Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021

PDFProtokół postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021”.pdf (147,06KB) 


DOCWzór umowy.doc (98,50KB)
DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc (41,00KB)
DOCZałącznik nr 1.1 Formularz cenowy.doc (37,00KB)
DOCZapytanie ofertowe.doc (92,50KB)