Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Tarnowiec p. Sucha Mała

Sołtysem Tarnowca i p. Sucha Mała, wybranym we wrześniu 2021 r., jest Pan Czesław Warzecha (zmiana nastąpiła w związku z rezygnacją złożoną przez poprzedniego sołtysa). Kadencja ustalona na lata 2021-2025.