Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia

Dzisiaj rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwać będzie ono od dnia 08.06.2021r. do dnia 09.07.2021r. Dokument projektu Studium w formie elektronicznej dostępny jest do pobrania w udostępnionych poniżej załącznikach. Dokument do wglądu dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu, przy czym przypominamy o wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z pracownikiem urzędu pod tel. 713128182 wew. 60, aby uniknąć zgromadzenia osób.

Przypominamy, że dnia 16.06.2021r. o godz. 15:00 w Sali Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium.

Zainteresowani mogą również składać wnioski do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: w terminie do dnia 10.08.2021 r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zawonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

PDFPROJEKT STUDIUM ZAWONIA - TEKST.pdf (8,00MB)
PDFPOŚ - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - TEKST.pdf (882,14KB)

PROJEKT STUDIUM ZAWONIA MAPA KIERUNKÓW Rys 2.2


PROJEKT STUDIUM ZAWONIA MAPA UWARUNKOWANIA Rys. 2. 1


POS PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MAPA


Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 08-06-2021 07:33 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 09-06-2021 08:40
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry