Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021

PDFProtokół - roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką w 2021.pdf (145,43KB) 


DOCUmowa na roboty remontowe niwelacja dróg gminnych.doc (82,50KB)
DOCZałącznik nr 1 formularz oferty.doc (39,50KB)
DOCZałącznik nr 1.1 formularz cenowy.doc (70,50KB)
DOCZapytanie ofertowe roboty remontowe niwelacje dróg gminnych.doc (54,50KB)