Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Wycofanie uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

Informacja dotycząca wycofania oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy”. 

Gmina Zawonia informuje, że wstrzymała procedurę przyznania dotacji w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacje bez nudy”.

Oferta została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów dnia 17.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Zawonia i opublikowana na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zawonia.                                                              

Uzasadnienie         
Dnia 22.06.2021r. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów złożył w Urzędzie Gminy Zawonia wniosek o wycofanie swojej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacje bez nudy”.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

W dniu 17 czerwca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 18 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”.pdf (249,10KB)

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 18-06-2021 12:28 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 23-06-2021 08:23
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry