Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”

PDFZapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”.pdf (341,65KB)
DOCZałącznik nr 1 Formularz oferty.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 2 Wykaz usług.doc (38,50KB)
DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie.doc (29,50KB)
PDFZałącznik nr 4 Wzór umowy.pdf (232,00KB)

PDFProtokół z wyboru ofert.pdf (77,21KB)